Kompozicne laboratorium - Slacikove kvarteto  (009) web

KOMPOZIČNÉ LABORATÓRIUM – Sláčikové kvarteto

11. jún 2013, 19:00 Koncertná sieň

Dvorana, VŠMU v Bratislave

interpreti: Muchovo kvarteto

Prednášky: Peter Zagar

 

Aktívni účastníci:

Lenka Novosedlíková, Martina Kachlová, András Csefalvay, Milan Olšiak, Alexander Platzner, Peter Javorka, Tomáš Molčan, Lenka Novosedliková, Lukáš Roth, Matej Sloboda, Miroslav Tóth, Marián Zavarský

 

Sláčikové kvarteto patrí z ohľadu realizácie textúry, resp. voľby sadzby medzi najnáročnejšie kompozičné – inštrumentačné výzvy. Existuje nespočetne bohatá hudobná literatúra a množstvo majstrovských diel. Na území Slovenska evidujeme tvorbu pre toto obsadenie od 18. storočia dodnes. Vrchol v množstve napísaných diel patrí akiste perióde od konca druhej svetovej vojny dodnes. V súčasnosti neexistuje náležitý kompozičný diskurz, ktorý by hlbšie objasňoval problematiku po stránke teoretickej literatúry a ani nie je vyhranená špecifická

časť výučby, ktorá by sa venovala problematike sláčikového kvarteta. V súčasnosti na Slovensku medzi mladými skladateľmi začína byť znova záujem o toto vyhranené obsadenie. Príčinou je aj založenie mladého telesa: Muchovho kvarteta, ktoré bude realizovať konečné prevedenie, ako ideálneho ambiciózneho “média”, pripraveného na hranie nových skladieb takmer rovesníkov.