Kto sme?

      Občianske združenie HURHAJ tvorí a podporuje vzdelávacie a koncertné aktivity ako aj pôvodnú tvorbu na poli súčasnej hudby na Slovensku. Počas svojej viac ako 2 ročnej existencie vytvorilo viacero podujatí, ktore získali svoju reflexiu v renomovaných slovenských printových, elektronických či audiovizuálnych mediách. Primárne sa združenie orientuje na vznik novej, autorskej tvorby z pera mladých či starších slovenských skladateľov, podporenej edukačnými aktivitami ako prednáškami alebo workshopmi.

     Kompozičné laboratórium je projekt podpory skvalitnenia vzdelávania a rozširovania povedomia v oblasti hudby. Organizuje ho občianske združenie HURHAJ. Vzniklo v roku 2012. Zrealizovaných má množstvo koncertov, workshopov a prednášok. Občianska iniciatíva vyštudovaných skladateľov, ale aj mnohých nadšencov z oblasti radov záujemcov chce nadviazať na posledné roky, ktoré mali za primárny ciel skvalitnenie vysokoškolského výučbového procesu a vytvorenie lepšieho diskurzu vo vzťahu medzi skladateľom – interpretom – teoretikom umenia – publikom, ako aj posilňovanie a zlepšovanie väzieb v hudobnej komunite.

       Chceme pokračovať v pôvodnej iniciatíve z pozície vyštudovaných študentov kompozície a to na platforme: trvalého rozširovanie vedomostí, skvalitnenia a prehlbovania informácii v oblasti vážnej, súčasnej, jazzovej, improvizovanej, elektronickej alebo experimentálnej hudby. Organizovať nové dramaturgicky ucelené prednášky, koncerty, dávať priestor pre začínajúcich skladateľov, pokročilých, ale aj dlhodobo etablovaných. Podobná aktivita v celosti nie je dostatočne zastúpená na Slovensku. Kompozičné laboratórium je vyjadrením pragmatickej kritiky volajúcej po dialógu a skvalitnení tohto stavu.

      Po absolvovaní školy si naďalej uvedomujeme dôležitosť a zodpovednosť nadviazať na podporu domácej tvorby, vytvárania medzinárodných spoluprác, dávanie pravidelného priestoru renomovaným interpretom, hudobným teoretikom a na odovzdávanie aj vlastných skúseností. Rovnako dôležité je pre nás zapojenie širokej verejnosti, sledovanie hudobného diania aj mimo akademického rozhrania.