Orchester plagatA2

KOMPOZIČNÉ LABORATÓRIUM – Orchester

11.6.2014 Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

> Koncertné prevedenie orchestrálnych bakalárskych a magisterských prác študentov kompozície na VŠMU v Bratislave.
> Vzdelávacie workshopy zamerané na problematiku komponovania pre orchestrálne teleso s/bez sólového nástroja

Dirigent: Marián Lejava
Sólisti: Magdaléna Bajuszová – klavír, Andrej Gál – violončelo, Milan Paľa – husle, Barnabás Kollárik – klarinet
Orchester zložený zo študentov VŠMU a hostí.

Lektori workshopov:
Magdaléna Bajuszová, Marián Lejava, Andrej Gál, Milan Paľa, Marián Lejava, Lukáš Borzík

Zúčastnení skladatelia:
Matúš Wiedermann, Miroslav Tóth, Marián Zavarský, Lenka Novosedlíková, Martina Kachlová, Peter Javorka