kontrabas cimbal WEB RGB

KOMPOZIČNÉ LABORATÓRIUM – Kontrabas & Cimbal [workshopy + koncerty]

VÝZVA na prihlasovanie sa na workshopy a pre aktívnych účastníkov – napísanie skladieb pre sólo cimbal alebo sólo kontrabas v max. dĺžke 7 min.

(Na workshopy je možné priniesť rozpracované skladby)
Prihlasujte sa na: kompozicne.laboratorium@gmail.com


Téma: Cimbal – problematika súčasnej tvorby a zápisu pre sólo cimbal

Lektor – Michal Paľko

Miesto: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klariská ul. 5 (Hudobný kabinet, koncertná sála)
Termín workshopu: 6.5.2015, 17:00 študovňa Hudobného kabinetu)
Termín koncertu: 28.9.2015, 19:00 koncertná sála Univerzitnej knižnice, Klariská ul.

Workshop a koncert zastreší mladý slovenský skladateľ a cimbalista Michal Paľko, ktorý sa venuje skladbe a interpretácii vážnej hudby pre cimbal. V rámci svojho workshopu predstaví tri druhy tohto nástroja: psaltérium, dulcimer a cimbal, zároveň predstaví texty svojej odbornej štúdie o nástroji, ktorú napísal ako diplomovú prácu počas štúdia v poľskom Krakowe a ozrejmí všetky aspekty komponovania vážnej hudby pre cimbal.

Téma: Kontrabas – problematika súčasnej tvorby a zápisu pre sólo kontrabas

Lektor – Anton Jaro ml.

Miesto: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klariská ul. 5. (Hudobný kabinet, koncertná sála)
Termín workshopu: 10.6.2015, 17:00 študovňa Hudobného kabinetu
Termín koncertu: 30.9.2015, 19:00 koncertná sála Univerzitnej knižnice, Klariská ul.

Workshop a koncert zastreší skúsený slovenský kontrabasista Mgr. art. Anton Jaro, ArtD. Workshop bude pozostávať z nasledujúcich častí: stručná história nástroja, “sólistické” ladenie, “orchestrálne” ladenie, scordatura + 4 strunný a 5 strunný kontrabas, štandardné a neštandardné spôsoby hry – sólová literatúra s tým spojená, konzultácie k dielam

Cieľom workshopu bude čo najjednoduchšou formou preniknúť do sveta kontrabasového umenia a dostatočne motivovať skladateľov k napísaniu skladieb pre tento výnimočný hudobný nástroj. Po workshope budú uchádzači, ktorí sa podujmú napísať skladbu, priamo komunikovať s interpretom (prostredníctvom mailu alebo osobných stretnutí) až do dňa koncertu.