Martinu plagat

KOMPOZIČNÉ LABORATÓRIUM – Inšpirácia tvorbou Bohuslava Martinů – Sláčikové trio č.1

Prednáška Dr. Evy Velickej sa uskutoční 26. mája o 15:00 v priestorch Konzervatória v Bratislave (miestnosť č. 201).

Témou prednášky budú kompozičné špecifiká tvorby Bohuslava Martinů a Sláčikové trio č. 1, H. 136, ktoré Dr. Velická objavila a pripravila na vydanie.

Koncert sa uskutoční 15. júna o 18:00 v Mirbachovom paláci.
V interpretácii Adama Nováka, Romana Rusnáka a Andreja Gála zaznie slovenská premiéra Sláčikového tria č. 1, H. 136 Bohuslava Martinů a skladby Roberta Kolářa, Martiny Kachlovej, Lenky Novosedlíkovej, Miroslava Tótha, Matúša Wiedermanna a Alexandera Platznera.

Expertka na tvorbu a osobnosť Bohuslava Martinu, Dr. Velická, objavila v roku 2005 v dánskych kráľovských archívoch Sláčikové trio č. 1 (1924), ktoré bolo nadlho považované za stratené.

Bohuslav Martinu je jedinou svetovou uznávanou skladateľskou osobnosťou českej hudby 2. tretiny 20. storočia. Vo svojej tvorbe uplatňoval prvky slovenského folklóru a nie je mu venovaná na Slovensku dostatočná pozornosť.

Súčasťou projektu je seminár vedený Dr. Velickou, ktorá priblíži špecifiká kompozičnej práce B. Matinu. Tento seminár si kladie za cieľ rozšíriť vzdelávanie v oblasti dejín hudby a hudobnej kompozície, ktoré je v oblasti tejto témy nedostatočné.

V júni 2016 sa uskutoční koncert, na ktorom odznejú skladby v obsadení sláčikového tria (husle, viola, violončelo) oslovených mladých skladateľov ako pocta B. Martinu. V rámci koncertu odznie aj spomínané Sláčikové trio č. 1, objavené Dr. Velickou a v podaní domácich a zahraničných interpretov.