Kompozicne laboratorium (089) web

KOMPOZIČNÉ LABORATÓRIUM – Jazz & Pop

11. decembra 2013, Koncertná sieň Dvorana, VŠMU v  Bratislave

Workshop a lektor: Michal Matejka (externý odborník, gitarista) + ansámbel pozostávajúci z: Erik Rothenstein – barytónsaxofón, Barnabáš Kolárik – alt.saxofón, Karol Šipoš – trubka, Vladimír Máčaj – kontrabas, Viktor Šrámer – bicie a Michal Matejka – el.gitara

Aktívni účastníci: Marián Zavarský, Miroslav Tóth, Robert Kolář, Richard Bešťák, Anton Jaro, Marek Kundlák, Martina Kachlová, Erik Rothenstein, Michal Matejka

Cieleným médiom pre skúmanie je komorný jazzový ansámbel. Ak vznikajú skladby alebo sú  aranžované pre bigband, počas tvorby je jedným z prvých referenčných obrazov pre aranžéra práve oblasť jazzovej hudby – a to pre jej historickú špecifickosť rytmu, harmónie, artikulácie, frázovania ako aj sadzby a úlohy sólistov. Aranžovanie bigbandov je ojedinelou kompozičnou oblasťou. Ide o samostatnú náuku rozvíjania a práce s modelom, predlohou a schopnosti

variovania, inštrumentovania a kontextového – žánrovo štýlového uvažovania tvorcu. Nejde o inštrumentáciu diel, ale o priamy zásah a úpravu, resp. tzv. otváranie diela. Aranžovanie bolo doménou žánru jazzovej hudby alebo tzv. populárnej (pop music) – vo svojich vyhranených prevedeniach a nespočetných variantoch fúzií, štýlovej hybridizácie a inštrumentálnych obsadeniach.