Category Archives: Kompozičné laboratórium

tria

KOMPOZIČNÉ LABORATÓRIUM – Pocta Bélovi Bartókovi

Bartók študoval na gymnáziu v Bratislave (Klariská), jeho mama sa narodila v dnešnom Martine, neskôr sa doučil slovenský jazyk, v druhom manželstve požiadal o ČSR pas (nevyhoveli mu) a keď emigroval do USA cez Portugalsko, jeho posledný list napísaný v Európe bol adresovaný do Bratislavy Alexandrovi Albrechtovi. V roku 2015 sme si pripomenuli 70. rokov od Bartókového úmrtia. S našim regiónom bol silne spojený. Práve preto sme sa rozhodli venovať posledné Kompozičné laboratórium roku 2015 práve jemu, ako poctu. Zazneli štyri premiéry skladieb od Alexandra Platznera, Roba Kolářa, Mirky Halamovej a Miroslava Tótha s Bartókovými Kontrastmi v podaní Milana Paľu, Ivana Šillera a Ronalda Sebestu.

Program:

Béla Bartók: Kontrasty (1938)
Mirka Haľamová: Prosba (2015)
Alexander Platzner: torzo III (2015)
Rober Kolář: Iavnana (2015)
Miroslav Tóth: Tanec nad pahrebou (2015)

vstup voľný

S finančnou podporou HENKEL, Hudobný fond
Organizuje Hurhaj, o.z.

 

kontrabas cimbal WEB RGB

KOMPOZIČNÉ LABORATÓRIUM – Kontrabas & Cimbal [workshopy + koncerty]

VÝZVA na prihlasovanie sa na workshopy a pre aktívnych účastníkov – napísanie skladieb pre sólo cimbal alebo sólo kontrabas v max. dĺžke 7 min.

(Na workshopy je možné priniesť rozpracované skladby)
Prihlasujte sa na: kompozicne.laboratorium@gmail.com


Téma: Cimbal – problematika súčasnej tvorby a zápisu pre sólo cimbal

Lektor – Michal Paľko

Miesto: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klariská ul. 5 (Hudobný kabinet, koncertná sála)
Termín workshopu: 6.5.2015, 17:00 študovňa Hudobného kabinetu)
Termín koncertu: 28.9.2015, 19:00 koncertná sála Univerzitnej knižnice, Klariská ul.

Workshop a koncert zastreší mladý slovenský skladateľ a cimbalista Michal Paľko, ktorý sa venuje skladbe a interpretácii vážnej hudby pre cimbal. V rámci svojho workshopu predstaví tri druhy tohto nástroja: psaltérium, dulcimer a cimbal, zároveň predstaví texty svojej odbornej štúdie o nástroji, ktorú napísal ako diplomovú prácu počas štúdia v poľskom Krakowe a ozrejmí všetky aspekty komponovania vážnej hudby pre cimbal.

Téma: Kontrabas – problematika súčasnej tvorby a zápisu pre sólo kontrabas

Lektor – Anton Jaro ml.

Miesto: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klariská ul. 5. (Hudobný kabinet, koncertná sála)
Termín workshopu: 10.6.2015, 17:00 študovňa Hudobného kabinetu
Termín koncertu: 30.9.2015, 19:00 koncertná sála Univerzitnej knižnice, Klariská ul.

Workshop a koncert zastreší skúsený slovenský kontrabasista Mgr. art. Anton Jaro, ArtD. Workshop bude pozostávať z nasledujúcich častí: stručná história nástroja, “sólistické” ladenie, “orchestrálne” ladenie, scordatura + 4 strunný a 5 strunný kontrabas, štandardné a neštandardné spôsoby hry – sólová literatúra s tým spojená, konzultácie k dielam

Cieľom workshopu bude čo najjednoduchšou formou preniknúť do sveta kontrabasového umenia a dostatočne motivovať skladateľov k napísaniu skladieb pre tento výnimočný hudobný nástroj. Po workshope budú uchádzači, ktorí sa podujmú napísať skladbu, priamo komunikovať s interpretom (prostredníctvom mailu alebo osobných stretnutí) až do dňa koncertu.

kontroler plagat1

KOMPOZIČNÉ LABORATÓRIUM – KONTROLER [workshops]

19.–20.11.2014, Konzervatórium v Bratislave

JÁN ANČIC – Zvuková syntéza – programovanie zvukov

13.–14.12.2014, a4-nultý priestor, Bratislava

SLÁVO KREKOVIČ – Elektronická hudobná performance: nástroje a rozhrania

Séria dvoch dvojdňových workshopov na témy o tvorbe elektronickej hudby a o prístupoch k jej ovládaniu pomocou súčasnej technológie.

Orchester plagatA2

KOMPOZIČNÉ LABORATÓRIUM – Orchester

11.6.2014 Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

> Koncertné prevedenie orchestrálnych bakalárskych a magisterských prác študentov kompozície na VŠMU v Bratislave.
> Vzdelávacie workshopy zamerané na problematiku komponovania pre orchestrálne teleso s/bez sólového nástroja

Dirigent: Marián Lejava
Sólisti: Magdaléna Bajuszová – klavír, Andrej Gál – violončelo, Milan Paľa – husle, Barnabás Kollárik – klarinet
Orchester zložený zo študentov VŠMU a hostí.

Lektori workshopov:
Magdaléna Bajuszová, Marián Lejava, Andrej Gál, Milan Paľa, Marián Lejava, Lukáš Borzík

Zúčastnení skladatelia:
Matúš Wiedermann, Miroslav Tóth, Marián Zavarský, Lenka Novosedlíková, Martina Kachlová, Peter Javorka

Kompozicne laboratorium (089) web

KOMPOZIČNÉ LABORATÓRIUM – Jazz & Pop

11. decembra 2013, Koncertná sieň Dvorana, VŠMU v  Bratislave

Workshop a lektor: Michal Matejka (externý odborník, gitarista) + ansámbel pozostávajúci z: Erik Rothenstein – barytónsaxofón, Barnabáš Kolárik – alt.saxofón, Karol Šipoš – trubka, Vladimír Máčaj – kontrabas, Viktor Šrámer – bicie a Michal Matejka – el.gitara

Aktívni účastníci: Marián Zavarský, Miroslav Tóth, Robert Kolář, Richard Bešťák, Anton Jaro, Marek Kundlák, Martina Kachlová, Erik Rothenstein, Michal Matejka

Cieleným médiom pre skúmanie je komorný jazzový ansámbel. Ak vznikajú skladby alebo sú  aranžované pre bigband, počas tvorby je jedným z prvých referenčných obrazov pre aranžéra práve oblasť jazzovej hudby – a to pre jej historickú špecifickosť rytmu, harmónie, artikulácie, frázovania ako aj sadzby a úlohy sólistov. Aranžovanie bigbandov je ojedinelou kompozičnou oblasťou. Ide o samostatnú náuku rozvíjania a práce s modelom, predlohou a schopnosti

variovania, inštrumentovania a kontextového – žánrovo štýlového uvažovania tvorcu. Nejde o inštrumentáciu diel, ale o priamy zásah a úpravu, resp. tzv. otváranie diela. Aranžovanie bolo doménou žánru jazzovej hudby alebo tzv. populárnej (pop music) – vo svojich vyhranených prevedeniach a nespočetných variantoch fúzií, štýlovej hybridizácie a inštrumentálnych obsadeniach.

 

Kompozicne laboratorium (59) web _ icon

KOMPOZIČNÉ LABORATÓRIUM – Improvizácia & tanec

20. november 2013, 19:00

Koncertná sieň Dvorana, VŠMU v Bratislave

Prednáška a lektor: Daniel Matej

Aktívni účastníci:

Peter Javorka, Matej Sloboda, Lenka Novosedlíková, Samuel Hvozdík, Alexander Platzner, Robert Kolář, Miroslav Tóth, Marián Zavarský a DIY Instruments Ensemble.

Tanec: Eva Priečková, Barbora Janáková, Lenka Pastorová, Zuzana Andelová, Michaela Nezvalová, Michal Heriban a Lukáš Bobalík

Riadená improvizácia, voľná improvizácia, prvky, elementy, nuansy a úrovne aleatoriky, grafická partitúra, improvizácia s vybraným modelom, charakterová improvizácia, kartičková improvizácia a iné v kontexte komorného orchestra, tj. skladby pre viacerých inštrumentalistov je vybranou problematikou, ktorú bude skúmať kompozičné laboratórium. Vybraná časť laboratória má účastníkom ozrejmiť a rozšíriť pohľad zo skladateľského – autorského pohľadu na tvorbu kompozícií pre improvizačné teleso, ktorá podľa voľby môže byť riadené dirigentom. Daniel Matej je známym a dlhoročne na Slovensku etablovaným skladateľom, ktorý sa venuje problematike improvizácie. Patrí medzi iniciátorov, zakladateľov ako aj umeleckých vedúcich viacerých (aj medzinárodných) improvizačných zoskupení. Rovnako sa dlhoročne venuje vo svojej pedagogickej práci výučbe diel s improvizačnou tematikou.

Kompozicne laboratorium - Slacikove kvarteto  (009) web

KOMPOZIČNÉ LABORATÓRIUM – Sláčikové kvarteto

11. jún 2013, 19:00 Koncertná sieň

Dvorana, VŠMU v Bratislave

interpreti: Muchovo kvarteto

Prednášky: Peter Zagar

 

Aktívni účastníci:

Lenka Novosedlíková, Martina Kachlová, András Csefalvay, Milan Olšiak, Alexander Platzner, Peter Javorka, Tomáš Molčan, Lenka Novosedliková, Lukáš Roth, Matej Sloboda, Miroslav Tóth, Marián Zavarský

 

Sláčikové kvarteto patrí z ohľadu realizácie textúry, resp. voľby sadzby medzi najnáročnejšie kompozičné – inštrumentačné výzvy. Existuje nespočetne bohatá hudobná literatúra a množstvo majstrovských diel. Na území Slovenska evidujeme tvorbu pre toto obsadenie od 18. storočia dodnes. Vrchol v množstve napísaných diel patrí akiste perióde od konca druhej svetovej vojny dodnes. V súčasnosti neexistuje náležitý kompozičný diskurz, ktorý by hlbšie objasňoval problematiku po stránke teoretickej literatúry a ani nie je vyhranená špecifická

časť výučby, ktorá by sa venovala problematike sláčikového kvarteta. V súčasnosti na Slovensku medzi mladými skladateľmi začína byť znova záujem o toto vyhranené obsadenie. Príčinou je aj založenie mladého telesa: Muchovho kvarteta, ktoré bude realizovať konečné prevedenie, ako ideálneho ambiciózneho “média”, pripraveného na hranie nových skladieb takmer rovesníkov.

IMG_1339 web

KOMPOZIČNÉ LABORATÓRIUM – Elektroakustická hudba

25. marec 2013, 16:30 Koncertná sieň Dvorana, VŠMU v Bratislave

Workshopy a lektor: Juraj Ďuriš

Aktívni účastníci:

Miroslav Tóth, Marián Zavarský, Lenka Novosedlíková, Matúš Wiedermann, Matej Sloboda, Ladislav Pálmai, Marek Kundlák, Slávo Krekovič

 Problematika elektroakustickej hudby a jej technického, technologického prevedenia má na Slovensku viac ako 47 ročnú históriu, pokiaľ berieme ako historický medzník založenie Experimentálneho štúdia Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1965. Kompozičné

laboratórium: elektroakustická hudba bude zamerané na súčasné trendy znovuobjavovania kompozičných postupov v elektroakustickej hudbe, ktoré boli realizované v minulom storočí pomocou analógových prístrojov, ako aj špecifického chápania využitia priestoru v pomere

elektroniky a akustických nástrojov. Pre túto úlohu bol oslovený dlhoročný pracovník experimentálneho štúdia Juraj Ďuriš, ktorý povedie účastníkov v tejto problematike kompozičnej práce.

Diy concert web (110)

KOMPOZIČNÉ LABORATÓRIUM – DIY

11.12. 2013, 18:00

Workshop, lektor: Matúš Wiedermann

Aktívni účastníci:

Marián Zavarský, Marek Kundlák, Miroslav Tóth, Matej Sloboda, Lenka Novosedlíková, Ladislav Pálmai, Alexander Platzner

Matúš Wiedermann sa stal na základe svojej zručnosti a muzikálnej nápaditosti prvým lektorom a človekom zastrešujúcim workshop ako aj koncert. Pod jeho vedením vzniklo pre dnešnú príležitosť koncertu množstvo nových, originálnych a prekvapivo  zvukovo a vizuálne nápaditých hudobných nástrojov. Príprava dnešného podujatia trvala celkovo dva mesiace. Prostredníctvom výroby hudobných nástrojov mali študenti možnosť objavovať nové zvukové súvislosti a včleniť ich do nepoznaných hudobných kontextov.

 

Nitra 2013 (live) – Holá

 

Nitra 2013 (live) – Pazucha